Nadace Michal Prokeš

Ceny Nadace České spořitelny nově pod záštitou Ministerstva školství

Ceny, jež uděluje naše nadace osobnostem, organizacím, nebo projektům, jež se významným způsobem zasloužily v oblasti vzdělávání, jejichž činnost má pozitivní dopad na učení dětí v České republice, přispívá ke snižování nerovností v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, nebo vytváří inovace ve vzdělávání napomáhající k pozitivním změnám vzdělávacího systému v Česku budou v lednu 2020 uděleny pod záštitou MŠMT ČR.

V letošním roce bylo zaměření cen rozprostřeno mezi vzdělávací a sociální oblast, a tak se laureáty Ceny Nadace České spořitelny stali Milan Hejný, spoluautor Hejného metody výuky matematice; Jana Straková, akademička, jež dlouhodobě upozorňuje na nerovnosti ve vzdělávání a Zdeněk Kalvach, přední český lékař, internista, průkopník moderní geriatrie a gerontologie.

Rok 2020 bude zcela věnován oblasti vzdělávání, proto Nadace požádala o udělení záštity MŠMT ČR.