Nadace Michal Prokeš

Nadace České spořitelny na konferenci Forbes s názvem Česko: Jak jsme na tom?

Jak je na tom Česká republika 30 let od Revoluce? Již pátý ročník unikátní konference, na které přední čeští odborníci v čele s vybraným garantem mají za úkol analyzovat politický, ekonomický a společenský vývoj České republiky. Sledovanými oblastmi jsou Konkurenceschopnost a ekonomický potenciál, Vzdělávání a Kvalita života. Díky průřezovým tématům tak konference poskytne komplexní obraz toho, jak se daří České republice, kde máme silné a slabé stránky. Česká spořitelna je generálním partnerem akce a v panelu věnovanému vzdělávání vystoupí ředitel Nadace České spořitelny Ondřej Zapletal. Konference se uskuteční 23. října v Ostravě.

Pracovní skupiny vytvoří studii, která upozorní na stávající problémy a doporučí vládě kroky k jejich řešení. Výstupy pracovních skupin budou na konferenci prezentovat jejich garanti, představitelé vlády a další odborníci je budou komentovat. Garanti i členové pracovních skupin jsou uznávaní odborníci a osobnosti z různých oblastí veřejného života – politiky a státní správy, byznysu, vědy, neziskového sektoru, médií či kultury.

Konference se bude konat v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. Více k programu zde.