Nadace Michal Prokeš

Nadace ve spolupráci s vydavatelstvím Economia spustila projekt Chytré Česko

Chytré Česko je společný projekt Nadace České spořitelny, serveru Aktualne.cz a Hospodářských novin zaměřený na vzdělávání. Mezi jeho hlavními cíli je otevřít debatu o zhoršujícím se stavu českého školství, pojmenovat hlavní problémy a poukázat na řešení, která v českém či zahraničních veřejných vzdělávacích systémech existují.

V rámci celého projektu zpracovávají zkušené novinářky a datoví analytici sérii témat, která se týkají současné situace ve školství, jeho inovací a reforem na celostátní i lokální úrovni.

Obchodní modely v mediálním světě se dynamicky proměňují, a tak – aby vydavatelství Economia bylo schopno vytvořit takto úzce dedikovanou redakci a zároveň garantovat standardy kvalitní novinářské práce – navázala spolupráci s externím partnerem, v tomto případě s Nadací České spořitelny. Nadace a neziskový sektor obecně si čím dál intenzivněji uvědomují, jakou společenskou roli na cestě k systémovým změnám hrají média, a proto se do podpory speciálních mediálních projektů zapojují.

Společným cílem vydavatelství Economia a Nadace České spořitelny je vyvolat potřebnou diskusi, která propojí učitele, ředitele a zřizovatele, rodiče a zaměstnavatele a může napomoci k dosažení společenské shody nad prioritami v českém vzdělávacím systému.