Ostatní Michal Prokeš

Šetření PISA 2018 - výsledky českých žáků buď stagnují, nebo se zhoršují

Vzdělávací výsledky českých žáků v matematické a přírodovědné gramotnosti se za posledních 18 let zhoršují a ve čtenářské gramotnosti stagnují. Třicet procent českých žáků základních škol a polovina žáků učilišť se nachází v nejnižší měřené gramotnostní úrovni, což znamená že mohou mít problémy s dalším uplatněním ve společnosti. V České republice panují obrovské rozdíly ve výsledcích žáků jednotlivých druhů škol. Dochází k tzv. nabalování úspěchu na úspěšné školy, a tím k prohlubování rozdílů mezi školami. Přesto jsou tyto výsledky lepší, než jaké by odpovídaly dlouhodobě nízkým výdajům České republiky na vzdělávání.

Mezinárodní šetření PISA (Programme for International Student Assessment) je považováno za největší a nejdůležitější mezinárodní šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání, které v současné době ve světě probíhá. Výzkum je jednou z aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Šetření je zaměřeno na zjišťování úrovně gramotností patnáctiletých žáků, kteří se ve většině zúčastněných zemí nacházejí v posledních ročnících povinné školní docházky. Je koncipován tak, aby poskytoval tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích všechny důležité informace o fungování jejich školských systémů.

Testování probíhá ve tříletých cyklech, přičemž pokaždé je kladen důraz na jednu z uvedených oblastí tak, aby bylo možno o ní získat detailnější informace. V ČR je jeho realizátorem Česká školní inspekce.

Kompletní výsledky naleznete na stránkách České školní inspekce